Skillnaden mellan en innovatör och en syndare

Vissa av Salaf sade:

”Satan älskar innovationer mer än vad han älskar synder. Det ångras för synder till skillnad från innovationer.”

Det är allmänt känt att syndaren endast skadar sig själv till skillnad från innovatören.

Innovatörens prövning är kopplad till religionens grund medan syndarens prövning är kopplad till frestelsen.

Innovatören sitter på Allâhs raka väg och lockar människorna från den. Det gör däremot inte syndaren.

Innovatören talar illa om Allâhs egenskaper och fullkomlighet. Det gör däremot inte syndaren.

Innovatören hindrar människorna från vägen till nästa liv medan syndarens färd går långsamt på grund av synderna.