Skillnaden mellan djinner och djävlar

Fråga: Vad är skillnaden mellan djinner och djävlar?

Svar: Djinner omfattar djävlar och rättfärdiga. Djävlarna har skapats för att vilseleda människorna. De rättfärdiga djinnerna håller fast vid sin religion. De har sina moskéer och böner. De håller fast vid sin religion utmed det de vet. Dock är de i princip okunniga.