Skillnaden mellan den som tror på Allâhs höghet och den som förnekar den

Härmed bekräftar ad-Dahlawî Allâhs höghet och resning. Både Qur’ânen och Sunnah har benämnt dem. Han nämner dock inget om riktningen eftersom den inte nämns specifikt i Sharî´ah. På så sätt kombineras de olika åsikterna och Uppenbarelsen och intellektet. Det bekräftas också att han (rahimahullâh) inte förnekar riktningen helt och hållet.

Han bekräftar också att åsikten som säger att Allâh är uppe stöds av Uppenbarelsens uttryckliga ord medan åsikten som förnekar det stöds av intellektets antagande. Den som bekräftar att Allâh är uppe gör så utifrån Uppenbarelsen och den som förnekar det gör så utifrån intellektet. Dock är intellektet ingen självklarhet (och framför allt inte när det kommer till troslärorna) så att vi skall behöva konfronteras av förnekarna. Ty det är en stor skillnad mellan dem som förnekar och dem som bekräftar.