Skillnaden mellan den lärde och den låtsaslärde

Fråga: Hur kan en student i dagens prövande miljö se skillnaden mellan en lärd och en låtsaslärd så att han kan ta kunskap från de berättigade?

Svar: De lärda är kända, de är inte osynliga. Människor vet vilka de är. De refererar till dem och rättar sig efter dem. Den lärde är synlig, han är inte osynlig. Den låtsaslärde är också synlig. Den som inte har studerat under de lärda är låtsaslärd. Han som läser böcker på egen hand är låtsaslärd. Han kan inte vara lärd så länge hans lärare är okända. Vilka är de? Varifrån har han tagit sin kunskap? Kunskap är som stamträd. En person utan lärare är som ett faderlöst hittebarn. Detta är ingen liten sak. Studier är ingen liten sak. Kunskapen måste tagas från de lärda som är kända för den, håller fast vid den och praktiserar den.