Skillnaden mellan den ärlige och den late

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Tafsîr al-Qur’ân al-Karîm, Djuz’ ´Amma, sid. 277

Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”Flera av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare drömde att Ödets natt inföll under de sju sista nätterna. Då sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Jag ser att era drömmar är överensstämmande om de sju sista nätterna. Den som vill eftersträva den ska göra så under de sju sista nätterna.”1

Det vill säga det året. Annars kan den infalla när som helst under de tio sista nätterna. Med andra ord har natten inget särskilt datum. Däremot är det störst sannolikhet att den infaller natten till den tjugosjunde. Nästa år kan den dock infalla natten till den tjugoförste. Året därpå kan den infalla natten till den tjugofemte och så vidare. Allâh (´azza wa djall) mörklade Ödets natt på grund av två väldiga anledningar:

1 – Dess ärlige eftersträvare särskiljs från den late. Den ärlige bryr sig inte om att trötta ut sig alla tio nätter bara för att kunna uppleva Ödets natt. Däremot hade den late kunnat slappa och slöa alla nätter till förmån för en enda natt.

2 – Ju mer muslimerna handlar desto mer belönas de. Mer handling medför alltså mer belöning.

1al-Bukhârî (2015) och Muslim (1165).