Skillnaden mellan de lärdas och okunnigas Takfîr

Takfîr är en mycket allvarlig fråga och ett dåligt fenomen. Muslimen är ålagd att frukta Allâh (´azza wa djall) så att han inte gör Takfîr på någon utan att ha studerat frågan i lugn och ro, bekräftat och dömt med kunskap.

De lärda gör endast Takfîr på den som Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gör Takfîr på. De lärda med djupt rotad kunskap gör inte Takfîr på någon vars otro inte är bekräftad och förklarad i Allâhs skrift och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah.

Angående de överilade och okunniga och studenterna, finns det inget som är så billigt i deras ögon som Takfîr. Varenda en som skiljer sig från deras åsikt eller lära är otrogen enligt dem. Det är en ful och fördömd egenskap.

Takfîr-fenomenet är ett mycket allvarligt felsteg. Människorna är ålagda att frukta Allâh (´azza wa djall). Om personen är okunnig får han inte tala utan kunskap. Om han är lärd får han inte göra Takfîr förrän han försäkrar sig, studerar frågan i lugn och ro och bekräftar att personen eller gruppen har lämnat islam.

Muslimen är som sagt ålagd att tiga i den här allvarliga frågan. Han skall därför inte sitta eller umgås med folk som har dessa egenskaper. Han skall inte umgås med denna utbrytande grupp som gör Takfîr på muslimerna. Om han umgås med dem blir han som dem. Han är ålagd att skilja sig från dem och undvika dem.