Skillnaden mellan de lärdas och de andras Da´wah

Fråga: Hur svarar man dem som säger att det endast är de lärda som skall kalla och att ingen kan göra det förrän man kommer upp i samma nivå som de lärda? Anses den som delar ut flygblad och band sprida kunskap som gagnar efter döden?

Svar: Det råder inga tvivel om att det endast är de lärda som skall kalla. Den olärde är inte berättigad till att kalla. Det finns risk för att han tillåter och förbjuder utan bevis. Det finns också risk för att han blir frågad och svarar okunnigt då han är okunnig. Det råder som sagt inga tvivel om att det endast är de lärda som skall kalla. Allâh (ta´âlâ) sade:

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ

”Säg: ”Detta är min väg: jag uppmanar [er] med klarsyn och insikt…””1

Det vill säga utmed kunskap:

ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ

”Kalla [människorna] med vishet att följa din Herres väg.”2

Vishet är kunskap. Kallaren måste vara berättigad till att kalla.

Vad gäller uppenbara frågor, som att befalla människorna att förrätta bönen, behandla föräldrarna bra och lämna avguderiet, förbjuder han dem och kallar till Tawhîd. Vad gäller detaljerna, är det endast de lärda som skall ge sig in i dem.

1 12:108

2 16:125