Skillnaden mellan bild och avbildning

Angående avbildningar med moderna apparater liksom kameran, så består de av två sorter:

1 – Bilder som kräver framkallning och redigering av människohanden. De lutar åt att vara förbjudna eftersom människan har ett verk i dem.

2 – Omedelbar verkan där människan inte behöver göra något. Detta är ingen förbjuden avbildning eftersom människan har egentligen inte alls avbildat i det här fallet. Avbildning är roten till att avbilda något särskilt. En person som tar en bild med kameran har inte gjort något. Det enda han har gjort är att han har utlöst ljus på en figur som resulteras i en bild. Därför kan även en blind man, och en seende man i mörkret, göra den här sortens avbildning – det krävs nämligen ingen handling.

Dock finns det människor som inte skiljer mellan avbildning och bilder. De tror att de har samma dom, men sådant är inte fallet.

Det är inte tillåtet att ha bilder som inte är nödvändiga eller obetydliga bilder på exempelvis lådor och läskburkar. De är obetydliga och utgör inte själva syftet. Däremot utgör sparade bilder ett syfte. Det är inte tillåtet att spara bilder om de inte är nödvändiga. Det vissa människor gör nu när de tar bilder på sina barn för att ha ett minne från dem när de var små eller tar bilder på en resa med vännerna för minnets skull är inte tillåtet. Änglarna går ju inte in i ett hem som det finns en bild i.