Skillnaden mellan baktal och förtal

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh al-Arba´în an-Nawawiyyah, sid. 348-349

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) defninierade baktal och sade:

Vet ni vad baktal är för något?” De svarade: ”Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vet bättre.” Han sade: ”Att du nämner din broder på ett sätt som han föraktar.”1

Om din broder är närvarande, kallas orden för förtal och inte baktal, ty nu är han närvarande och kan försvara sig själv. Allâh (´azza wa djall) liknade baktal vid ätning av lik för att understryka hur vidrig handlingen är så att ingen ska baktala andra.

1Muslim (2589).