Skillnaden mellan att stå och gå och äta

Fråga: Finns det någon skillnad mellan att äta gående och att äta stående som i hadîthen:

”Vi brukade gå och äta och stå och dricka.”?

Äter man stående om det inte är en nödsituation eller är det tillåtet i grund och botten?

Svar: Det är tillåtet i grund och botten. Denna hadîth stödjer grunden. Däremot måste man skilja mellan att äta gående och stående.

Angående att gå och äta, så gäller den föregående hadîthen. Vad gäller att stå och äta, sade profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) betjänt Anas bin Mâlik (radhiya Allâhu ´anh) att det är värre att stå och äta än att stå och dricka. Vi känner inte till att någon följeslagare har sagt motsatsen. Till följd därav är det obligatoriskt att hålla sig till hans uttalande.

Man måste alltså skilja mellan att äta stående, vilket inte är tillåtet, och att äta gående, vilket är tillåtet. Detta gäller speciellt med tanke på att det finns en skillnad mellan de båda situationerna och att han som äter stående kan låta bli att äta stående. Således säger man till honom det man säger till personen som dricker stående, nämligen att sätta sig ned.

Beträffande personen som går och äter, så är det klart och tydligt att han är upptagen. Därför går han och äter. Det finns alltså en skillnad mellan de båda fallen och detta är det starkaste.