Skillnaden mellan att förklara olika typer av räntor vara tillåtna

Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: Kassettbandet ”Ahkâm Qitâl Ahl-il-Baghy”
publicerad
03.05.2008

Fråga: Finns det någon skillnad mellan den som
allmänt förklarar ränta vara tillåten och den som endast anser viss
typ av räntehandel vara tillåten?

Svar: Om man anser att den typ
av ränta vars förbud det råder samstämmighet om vara tillåten,
är man en avfälling.

Det finns emellertid affärer
som de lärda är oense om huruvida de består av ränta eller inte.
Skulle man då säga att en sådan typ av ränta är tillåten,
förklaras man inte vara otrogen. Däremot skall det sägas att han felar.