Skillnaden mellan att direkt och indirekt fria till en frånskild kvinna

Publicerad: 2010-08-05
Författare: Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî (d. 620)
Källa: al-Muqni´ (3/7-10)
Förklaring: Imâm Sulaymân bin ´Abdillâh Âl ash-Shaykh
Källa: Hâshiyah ´alâ al-Muqni´ (3/7-10)

 

Det är inte tillåtet att direkt fria till en frånskild kvinna som har sin vänteperiod. Det är inte heller tillåtet att indirekt fria till en frånskild kvinna som kan återvända till sin make under vänteperioden. Det är dock tillåtet att indirekt fria till henne om hon har sin vänteperiod för sin döda make eller för sin tredje skilsmässa.

Är det tillåtet att indirekt fria till en fullständigt frånskild kvinna som dock inte har skilts tre gånger? Hanâbilah har två åsikter1.

Att fria indirekt innebär att säga exempelvis ”Jag vill ha en kvinna som du” eller ”Låt mig inte gå miste om dig”. Då svarar hon med att säga ”Man säger inte nej till dig” eller ”Det blir något om det är bestämt”.

Det är inte tillåtet för mannen att fria till en kvinna om hans broder redan har gjort det och accepterats. Det är dock tillåtet om han avvisas. Om han däremot inte skulle veta något, har Hanâbilah två åsikter i frågan.2

Om kvinnan inte är tvingad till att avvisa och acceptera, förlitar man sig på hennes svar. Om kvinnan är tvingad, förlitar man sig på förmyndarens svar.

Det är rekommenderat att ingå i äktenskapet en fredagskväll. Innan äktenskapskontraktet är det rekommenderat att inleda med predikan som rapporteras av Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh). Likaså är det rekommenderat att be för den nygifte ”Må Allâh välsigna er och ena er om det goda och sunda”. När hon har överlämnats till honom och de skall tillbringa sin bröllopsnatt, är det rekommenderat för honom att säga:

”Allâh! Jag ber Dig om hennes godhet och det goda som Du har skapat henne med. Och jag söker skydd hos Dig från hennes ondska och det onda som Du har skapat henne med.”

1 Imâm Sulaymân bin ´Abdillâh Âl ash-Shaykh (rahimahullâh) sade: ”Rättsskolans åsikt är att det är tillåtet.” (Hâshiyah ´alâ al-Muqni´ (3/8))

2 Imâm Sulaymân bin ´Abdillâh Âl ash-Shaykh (rahimahullâh) sade: ”Rättsskolans korrekta åsikt är att det är tillåtet.” ibid.