Skillnaden mellan Ashâ´irah och Ahl-us-Sunnah gällande Allâhs tal

Skillnaden i sakfrågan är inte som skillnaden mellan Ashâ´irah och Ahl-us-Sunnah gällande Allâhs tal. Ty skillnaden mellan dessa handlar om själva talet. Ahl-us-Sunnah säger att Allâhs tal är ett verkligt och hörbart tal och att Han talar med röst och bokstäver.

Ashâ´irah bekräftar inte det. De säger att Allâhs tal är en betydelse som upprätthålls av Hans essens och saknar såväl bokstäver som röst. Däremot skapar Allâh en röst som uttrycker betydelsen som upprätthålls av Hans essens. Helt klart är deras dogm falsk och i själva verket inget annat än Mu´tazilahs dogm. Qur’ânen är Allâhs tal men skapad, säger Mu´tazilah. Ashâ´irah säger att Qur’ânen är skapad och ett uttryck av Allâhs tal. Tillsammans är de enade om att det som står i en Mushaf är skapat.