Skillnaden mellan ammande pojkars urin och ammande flickors urin

al-Bukhârî sade:

223 – ´Abdullâh bin Yûsuf berättade för oss: Mâlik underrättade oss, från Ibn Shihâb, från ´Ubaydullâh bin ´Abdillâh bin ´Utbah, från Umm Qays bint Mihsan som berättade att:

”Hon hämtade sin lille son som än inte hade börjat äta på egen hand till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) satte honom i sina knän. Då började han urinera på hans kläder varpå han kallade på vatten och skvätte över dem utan att tvätta dem.”

Hennes ord ”som än inte hade börjat äta på egen hand” förklarar ju saken, nämligen att barnet hade fram till dess bara blivit ammat. De lärda säger att skillnaden är att barnet som äter vanlig mat får i sig tung näring i form av mat och dryck till skillnad ifrån barnet som får sin näring via amning då bröstmjölken är lätt. Lätt bröstmjölk och litet barn bidrar med en lätt orenhet. Men är detta gemensamt för pojkar och flickor? Nej. Detta gäller endast pojkarna. I princip måste orenheten tvättas bort. I det här fallet har principen ett undantag då det har bekräftats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att det räcker att man bara skvätter på pojkarnas urin. Samtidigt förblir domen för flickans urin utmed principen och att den måste tvättas bort.

Därtill säger jag att avföringen från barnet vars urin bara skall blötläggas måste tvättas bort utmed principen.