Skillnaden mellan allmän Tabdî´ och specifik Tabdî´

Det finns skillnad mellan oinskränkt och allmän Tabdî´ och specifik Tabdî´.

Exempel på oinskränkt och allmän Tabdî´ är att säga att den som säger att hans uttalande av Qur’ânen är skapat är en innovatör. Detta är en allmän och oinskränkt Tabdî´.

Exempel på specifik Tabdî´ är att säga att en viss person anser att hans uttalande av Qur’ânen är skapat och därför är han en innovatör.

Skillnaden mellan dem båda är att oinskränkt och allmän Tabdî´ är harmlös och ofarlig. Vi säger att den som anser en viss sak är en innovatör. Vi har dock inte pekat ut någon. Det är alltså en oinskränkt Tabdî´.

Specifik Tabdî´ är däremot förbjuden i grund och botten. Vi får inte säga att en viss person är en innovatör förrän han har fått reda på sanningen. När han får reda på sanningen och förkastar den, får vi säga att han är en innovatör. Så döms en individ. Ty den individuelle kan ha misstolkat något, han kan vara okunnig. När han blir upplyst och vidhåller envist vet man att han behagas av innovationen. I det fallet är det tillåtet att göra Tabdî´ på honom.