Skillnaden mellan allmän och specifik varning för en innovatör

Fråga: Hör det till Salafs metodik att alltid varna för de varnade från Ahl-ul-Bid´a wadh-Dhalâl eller beror det på situationen?

Svar: Det beror på nyttan. Om det finns en större fördel av att tala allmänt, nöjer man sig med allmänt tal. Om det finns en större fördel av att tala specifikt som i fall en aktiv kallare kallar till falskheten, varnas det för personen. Om det räcker att tala allmänt, är det bättre. Om personen är i TV eller på andra platser som tidningar och tidskrifter och aktivt vilseleder människorna, skall det varnas för personen om fördelen är större.