Skillnaden mellan Allâhs resning och höghet

Fråga: Ni sade att Allâhs höghet är en handlingsegenskap…

Svar: Det sade jag inte alls. Högheten är en essensegenskap. Det är resningen som är en handlingsegenskap.