Skillnaden mellan Allâhs höghet och resning

Allâh (´azza wa djall) sade:

إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

”Er Herre är förvisso Allâh som skapade himlarna och jorden under sex dagar och därefter reste Han Sig över tronen. Han låter natten svepa dagen [i sitt mörker] – den ena följer den andra i snabb följd. Sol, måne och stjärnor lyder Hans bud. Skapelsen är Hans och Han befaller över allt. Väldig vare Allâh, skapelsernas Herre!”1

Den här versen är den första av de sju som nämner Allâhs resning över Hans tron. Denna vers är i al-A´râf. Den andra är i Yûnus. Den tredje är i ar-Ra´d. Den fjärde är i Tâ Hâ. Den femte är i al-Furqân. Den sjätte är i as-Sadjdah. Den sjunde är i al-Hadîd. De sju verserna i de sju kapitlen bevisar Allâhs (ta´âlâ) resning över tronen som passar enbart Honom. Alla andra många bevis för Allâhs resning utgör ett annat bevis för Hans resning. Ty resningen är en specifik höghet över tronen.

Studenterna skall skilja mellan Allâhs höghet och Hans resning. Hans resning är en handlingsegenskap. Det är därför handlingen förnyas. Hans höghet är en essensegenskap. Den är stabil och evig. Herrens (subhânahu wa ta´âlâ) stabilitet lämnar inte Honom. Det betyder att Allâh alltid är i Sin höghet inklusive när Han varje natt stiger ned till den nedersta himlen samt när Han kommer på Domedagen för att döma slavarna. Han förblir i Sin höghet. Högheten är alltså en stadig och evig essensegenskap.

Resningen är däremot en handlingsegenskap. Resningen är en specifik höghet över tronen medan högheten är Allâhs höghet över skapelserna. Allâh är åtskild från Sina skapelser med Sin essens. Det finns inga skapelser i Hans essens. Inget av Hans essens finns heller i Hans skapelser. Det är så Herren (subhânahu wa ta´âlâ) särskiljs från skapelserna.

De som säger att Allâh är i allt och överallt känner inte sin Herre. De får lära sig från början. De får söka sin Herre i höjden, tillbe Honom i höjden, åkalla Honom i höjden och bäva för Honom i höjden. Så kommer de att lära känna sin Herre. Fram till dess är de förvirrade och ovetande om sin Herre.

17:54