Skillnaden mellan Allâhs förmåga och slavens förmåga

Fråga: Häromdagen tog vi att man säger i samband med Istikhârah:

”Du förmår och jag förmår inte.”

Är inte detta ett bevis för Djabriyyah som säger att slaven saknar förmåga?

Svar: Det vill säga att Du förmår allt. Det handlar alltså om en fullkomlig förmåga. Vad min förmåga beträffar, så är den nedsatt och reducerad. Människan har förmågan att göra något till skillnad från annat. Han som förmår allt och inte är inkapabel till något är Allâh (djalla wa ´alâ).