Skillnaden mellan al-Madkhalî och al-Hadjûrî

Fråga: Stämmer det att dagens ledare inom Djarh wa Ta´dîl, kritik och beröm, är Shaykh Rabî´ och Yahyâ al-Hadjûrî och ingen annan?

Svar: Shaykh Rabî´ (hafidhahullâh) rekommenderades av al-Albânî som sade så om honom. Beträffande al-Hadjûrî, så har jag nyss berättat för er om honom. Hur kan en person som han anses vara ledare inom Djarh wa Ta´dîl, kritik och beröm? Han är bara en ledare inom kritiken – han är kritiserad från alla håll.