Skillnaden mellan al-Halabî och Salaf

Historian om ´Abdur-Rahmân bin Muldjim består av en väldig lärdom. ´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anh) skickade honom till Egypten för att lära folket Qur’ânen. Efter det mördade han ´Alî bin Abî Tâlib (radhiya Allâhu ´anh).

När ´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anh) fick reda på att Sabîgh ställde tvetydiga frågor pryglade han honom hundra gånger. Efter att han hade återhämtat sig pryglade han honom återigen hundra gånger. När han skulle prygla honom en tredje gång sade Sabîgh: ”Du troendes ledare! Om du vill döda mig, så döda mig.” Följaktligen skickade han iväg honom till Kûfah och förbjöd umgänge med honom. Så fort han brukade komma till en samling skingrade sig människorna. Efter ett tag kom han till ledaren i Kûfah och svor att han inte tyckte längre som förr. Till följd därav upphävdes bojkotten1.

Hur förhåller du dig, al-Halabî, till vissa Salafs uttalanden:

”Den som hedrar en innovatör har bidragit med att riva islam.”2?

Härmed ställer jag följande frågor till dig som jag vill ha svar på:

1 – Varför pryglade ´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anh) Sabîgh? Varför sade han till honom:

”Om jag hade sett att ditt huvud är rakat skulle jag halshuggit dig.”?

Sade han inte så för att han misstänkte att han tillhörde Khawâridj? Ty profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Deras kännetecken är rakning.”3

2 – Varför skickade han iväg honom till Kûfah? Varför förbjöd han umgänge med honom? Var det inte för att ´Umar fruktade att muslimerna skulle smittas av hans tänk? Jo.

Tillkommer det då oss – som säger att vi följer hadîther och rapporteringar – att bli arga på den som säger att man inte skall ta kunskap från en Khâridjî eller från den som försvarar en Khâridjî? Skall denne verkligen ursäktas, förklaras, bjudas hem, göras sällskap och försvaras? Skall man inte utesluta honom från Salafs metodik om man vet att han är en Khâridjî?

Jag förvånas över att du, Shaykh ´Alî, som associeras med Ahl-ul-Hadîth, är passiv när det kommer till att utesluta en Khâridjî från Salafiyyah.

1Se Ibn Kathîrs ”Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm” (7/413).

2Shu´b-ul-Îmân (12/57) av al-Bayhaqî via Ibrâhîm bin Maysarah.

3al-Bukhârî (7562).