Skillnaden mellan al-Hadjûrî och Haddâdiyyah

Yahyâ al-Hadjûrî säger att om Ahmad bin Hanbal uppstår från sin grav kommer han inte att acceptera hans ord om ´Abdur-Rahmân [al-´Adanî]. Han säger också att om hela världens lärda enas om något annat än det han säger om [´Abdur-Rahmân] al-´Adanî kommer han inte att acceptera det. Han är beredd på att bryta samstämmigheten och han bryr sig inte.

När jag nämnde detta till Shaykh Rabî´ sade han:

”Han är värre än Haddâdiyyah. Haddâdiyyah döljer sig bakom de lärda och visar att de älskar dem medan han här inte bryr sig alls om de lärda.”