Skillnaden mellan Ahmad bin Hanbal och Sayyid Qutb

Fråga: Han – ´Adnân ´Ar´ûr – gav ett exempel och frågade varför Imâm Ahmad inte fördöms när han gör Takfîr på den som inte förrättar bönen medan Sayyid Qutb fördöms när han uttrycker sig på vissa sätt så att vi säger att han gör Takfîr på samhällena medan Imâm Ahmad inte fördöms när han gör Takfîr på alla dessa folkmassor? Vad säger ni om detta?

Svar: Imâm Ahmad var otroligt lärd. Han kände till bevisen och hur bevisen skulle användas. Sayyid Qutb var okunnig och saknade kännedom. Han hade inga bevis för det som han sade. Det är orättvist att jämföra Imâm Ahmad med Sayyid Qutb.

Fråga: Han säger också att han inte känner till någon i världen i dag som har talat om metodologiska frågor som Sayyid Qutb och att det mesta som han har skrivit är korrekt. När han blev ställd mot väggen, sade han att han med ”metodologiska frågor” menade frågor om val och mord och att han med ”i dag” menade femtiotalet…

Svar: Han vet inte. Han vet inte eftersom han är okunnig. Vi vet – och lov och pris tillkommer Allâh – att de lärda före och efter Sayyid Qutb inte håller med honom.