Skillnaden mellan Ahl-us-Sunnahs dogm och andras

Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm särskiljs med renhet och tydlighet. Den är tom på oklarheter och komplikationer. Den baseras på uppenbarelsen i Qur’ânen och Sunnah. Detta var Salafs troslära. Denna lära stämmer överens med den naturliga läggningen. Den accepteras av den sunda och friska hjärnan som inte har blivit sjuk av tvivel.

Så är inte fallet med de andra dogmerna som är baserade på folks åsikter och skolastikers uttalanden. De består av oklarheter, komplikationer, gissningar och förvirringar.

Hur skall det inte finnas en stor och tydlig skillnad mellan en dogm som Djibrîl steg ned med från Allâh till Hans ädla sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och olika dogmer som kommer från människor som härstammar från jorden?

Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm började och uppstod när profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) blev sänd och fick uppenbarelsen från sin Herre (ta´âlâ). Denna dogm anammades av sändebudet, hans ädla följeslagare och deras rättmätiga efterföljare. Under denna tid fanns inte de andra dogmerna. De ädla följeslagarna hade inte dem. Vissa av dem kom till under deras era och somliga efter deras era. Dessa dogmer hör till de nyinförda frågorna som sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) varnade för och sade om:

”Håll er borta från de nyinförda frågorna. Varje nyinförd fråga är en innovation och varje innovation är en villfarelse.”

Det är varken logiskt eller accepterat att sanningen var dold för de ädla följeslagarna, uppenbar för senare generationer. Om någon av dessa dogmer hade varit bra, skulle följeslagarna anammat dem för längesedan. Dessa dogmer är dock onda. Allâh skyddade dem från dem och prövade människorna efter dem med dem.