Skillnaden mellan Ahl-us-Sunnahs och Ahl-ul-Bid´ahs syn på Qur’ânen

Publicerad: 2011-02-06
Författare: Shaykh ´Abdur-Razzâq bin ´Abdil-Muhsin al-´Abbâd
Källa: at-Tuhfah as-Saniyyah, sid. 20-21

 

Ibn Abî Dâwûds ord om att Qur’ânen inte är skapad avvisar åsikten som säger att Allâhs tal är en av Allâhs skapelser som Allâh har skapat med Sin styrka. Ibn Abî Dâwûd avvisar denna troslära genom att säga att den inte är skapad. Att säga att den är skapad är Djahmiyyahs, Mu´tazilahs och andras åsikt.

Djahmiyyah säger det uttryckligen och säger att både Qur’ânen och Talet är skapade. De säger inte att Qur’ânen är Allâhs tal.

Mu´tazilah bifogar Talet till Allâh, men de säger att det bifogas till Allâh som alla andra skapelser.

Ashâ´irah och Kullâbiyyah säger också att Qur’ânen är skapad utan att göra det uttryckligen. De säger att det finns två typer av tal. Ett är ett själsligt tal som varken består av bokstäver eller röst. Detta tal bifogar de Allâh. Vad gäller talet som består av bokstäver och röst, vilket Qur’ânen gör, så är det skapat. De säger att det är ett uttryck eller en återberättelse från Allâhs tal och inte Allâhs tal. Istället säger de att Qur’ânen är en av Allâhs skapelser. På så sätt går de hand i hand med Djahmiyyah.