Skillnaden mellan Ahl-us-Sunnahs och Ahl-ul-Bid´ahs karaktärer

Ungdomar! Jag råder er och mig att frukta Allâh (tabârak wa ta´âlâ) och att ni är medvetna om att Allâh är medveten om er i det dolda och uppenbara och att ni är uppriktiga och trovärdiga mot Honom i alla ord och handlingar.

Jag varnar mig och er för att falla i innovationer och osunda och avvikande karaktärer som lögn, fusk, bedrägeri och fördoldhet som ägs av många Ahl-udh-Dhalâl och deras försvarare och beskyddare.

Jag hoppas att varje Salafî är en ädel, nobel och trovärdig man som respekterar sanningen och håller avtal och löften. Han skall vara en tydlig förebild som lyser av islamiska karaktärer och det som förkunnades av det ädla sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Det kan dock inte implementeras utan kunskap om Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vägledning, biografi och karaktärer. Hans karaktär var Qur’ânen, sade ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) när hon blev om Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) karaktär.