Skillnaden mellan Ahl-us-Sunnahs kall och al-Ikhwân al-Muslimûns kall

Jag säger:

”Ni har pengar och vi har män.”

Det stämmer bröder. Det viktiga är att vi lägger ned energi på att lära folket Allâhs bok och Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah. Vårt kall skall inte vara som al-Ikhwân al-Muslimûns kall. Vad kallar de människorna till? De kallar dem till val och röstningar medan Ahl-us-Sunnah kallar till Allâhs bok och Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah.