Skillnaden mellan Ahl-us-Sunnah och Murdji’ah

at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

”Tron består av erkännandet med tungan och bekräftelsen med hjärtat.”

Denna definition är diskutabel och bristfällig. Den korrekta läran är den Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah har och att tron består av tal, handling och troslära. Tron stiger med lydnad och sjunker med olydnad. Bevisen för det i Qur’ânen och Sunnah är otaliga. Tolkaren Ibn Abîl-´Izz nämnde ett par av dem som du kan hänvisa till om du vill.

Det hör till Murdji’ahs lära att utesluta handlingarna ur tron. Meningsskiljaktigheten mellan dem och Ahl-us-Sunnah ligger inte bara i formuleringen, utan både i formuleringen och betydelsen. Många domar beror på den meningsskiljaktigheten. Dessa domar känns till av den som funderar på Ahl-us-Sunnahs och Murdji’ahs läror.