Skillnaden mellan Ahl-us-Sunnah och Mu´attilah

Vi har läst Qur’ânen precis som du, al-Marîsî, har läst den. Vi har förstått att ingen är som Allâh, förnekat det Allâh har förnekat om Sig själv och beskrivit Honom som Han har beskrivit Sig själv. Mer än så har vi inte gjort.

Däremot vägrar du att beskriva Honom såsom Han beskrivit Sig och förnekar det som Han har beskrivit Sig själv med. Därtill beskriver du Honom på ett sätt som motsäger Hans egenskaper.

Allâh har berättat för oss i Sin skrift att Han har hörsel, syn, två händer, ansikte, själ, kunskap, tal och att Han är ovanför Sin tron ovanför Sina himlar. Vi tror på allt som Han har beskrivit Sig själv med utan att föreställa oss det. Du däremot förnekar allt det med blinda argument och föreställningar. Du menar exempelvis att Allâhs ansikte betyder själva Allâh och att Han saknar en själ. Du menar att Hans hörsel är Hans uppfattning av ljud och att Hans syn är beskådning av färger, berg, stenar och statyer som stirrar på dig utan att se dig. Du säger att Hans händer betyder Hans två försörjningar. Du säger att Hans kunskap och tal är skapade och nykomna. Du säger att Hans namn är lånade, skapade och nykomna. Du anser att Han är ovanför Sin tron på samma sätt som Han är i den djupaste avgrunden och säger att Allâhs namn påminner om folks ordspråk. Du drar paralleller med Honom och skapelsen och jämför Honom med skapelsen på ett sätt som saknar motstycke.

Vilken föreställning är värre än den här om du förnekar dessa Allâhs (ta´âlâ) egenskaper, och likaså andra egenskaper, med hjälp av jämförelser och vilseledande villovägar?