Skillnaden mellan Ahl-us-Sunnah och Djabriyyah

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Qurrat-ul-´Aynayn bi Tawdhîh Ma´ânî ´Aqîdat-ir-Râziyayn, sid. 216-217

Qadariyyah kallar Ahl-us-Sunnah för ”Mudjbirah” därför att Ahl-us-Sunnah säger att Allâh har skapat både slaven och slavens handlingar. Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) skapar både tillverkaren och dennes verk – Han skapar allt. Trots det har Allâh begåvat slaven med urskiljningsförmåga, förmåga och val som gör att han kommer att ställas inför rätta framför Allâh för allt han har gjort. De goda handlingar som han gör villigt och frivilligt avlönas med belöning, och de synder som han gör villigt och frivilligt avlönas med straff. Med andra ord är människan inte påtvingad överhuvudtaget. Du är inte påtvingad till något som du gör villigt och frivilligt. Den påtvingade handlar ju inte frivilligt. Syndaren släcker sin lust och planerar sina brott villigt och frivilligt varför han ska ansvara för dem framför Allâh (tabârak wa ta´âlâ), trots att inget lämnar Hans vilja. Inget i Hans herravälde sker utom Hans vilja. Så visst stämmer det att Ahl-us-Sunnah bekräftar att Allâh skapar skapelsen och dess handling, men de bekräftar också skapelsens val och vilja. Skillnaden mellan Ahl-us-Sunnah och Djabriyyah är att Djabriyyah påstår att slaven är påtvingad och saknar val och att handlingarna är Allâhs handlingar varför slaven inte kan hållas ansvarig för dem. De är alla vilsna. Sanningen är den som fastställs i Qur’ânen och Sunnah, nämligen att allt är skapat av Allâh:

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ

”Allâh är alltings Skapare; Han styr och övervakar allt.”1

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ

”Allâh har skapat både er och era handlingar.”2

Du och dina handlingar är skapade. Allt bortsett från Allâh och Hans egenskaper är skapat. Gott och ont är bestämt av Allâh (´azza wa djall). Dessutom hör det till trons pelare att betro Allâh, Hans änglar, Hans skrifter, Hans sändebud, Yttersta dagen och ödet, såväl det goda som det onda i det.

139:62

237:96