Skillnaden mellan Ahl-ul-Bid´as lekmän och insatta

För tillfället är Ahl-ul-Bid´a många. De har dessvärre fyllt jorden. Vi bojkottar inte alla Ahl-ul-Bid´a. De utgör fältet som vi lägger ned vårt kall på. Vi kallar dem till Allâhs religion med vishet och fina tillrättavisningar.

Angående deras organiserade ledare och kallare till falskheten i tidningar, tidskrifter, böcker, kassettband, föreläsningar, ceremonier och hemsidor, så skall de bekämpas. Det skall varnas för dem. Det skall inte sittas med dem. Deras litteratur skall inte läsas och ingen nytta skall dras av dem.

Deras lekmän är lurade stackare. Dem kallar vi till Allâhs religion med vishet och fina tillrättavisningar. Många imamer stödjer detta sätt och att man skall kalla lekmännen till Allâhs (ta´âlâ) religion och att de inte skall bojkottas som ondskans och villfarelsens ledare skall bojkottas.

Ni måste förstå detta så att man inte förstår att ni bojkottar och slutar tala med varenda en som faller i en innovation. Till och med de otrogna, judarna och de kristna skall kallas. Även Ahl-ul-Bid´a skall kallas. Dock skall man inte töja på gränserna och bli slapp på så sätt att man umgås med dem och är bekväm med dem så att man själv går vilse.