Skillnaden mellan Âdam och änglarna

´Abdullâh bin ´Amr bin al-´Âs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”Änglarna sade: ”Herre! Bland oss finns de nära änglarna, änglarna som bär tronen och de ädla och nedtecknande änglarna. Dag och natt förklarar vi Dig vara fri från brister och vi får aldrig nog. Du har skapat människorna och gett dem det här livet. Du har låtit dem äta, dricka och gifta sig. Ge oss det efterkommande livet liksom Du har gett dem det här livet.” Allâh sade: ”Det skall Jag inte göra.” De återvände, bad ihärdigt och sade samma sak varpå Han sade: ”Det skall Jag inte göra.” De återvände, bad ihärdigt och sade samma sak varpå Han sade: ”Jag skall inte behandla den fromma avkomman från honom som Jag skapade med Min hand som den som Jag sade till ”Var!” och han var.”1

Ser du inte, al-Marîsî, hur Allâh särskilde Âdam som Han skapade med Sin hand från alla andra skapelser. Om tolkningen hade varit som du säger så hade änglarna argumenterat med sin Herre och sagt:

”Herre! Vi och Âdam är jämlika när det kommer till att Du har skapat honom med Dina händer.”

Men änglarna visste vad det betydde till skillnad ifrån den blinde och vilsne al-Marîsî.

1al-Bayhaqî i ”al-Asmâ’ was-Sifât” (688). adh-Dhahabî sade: ”Dess kedja är sund.” (al-´Uluww, sid. 66)