Skillnaden mellan Âdam och alla andra skapelser

Allâhs två händer passar endast Hans majestät. Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade att Han skapade Âdam med Sina två händer. Vad hade varit märkvärdigt med Âdam i jämförelse med Iblîs och alla andra om Allâhs hand betydde Allâhs kraft? Djahmiyyah och Mu´tazilah tolkar Allâhs hand som förmåga, två förmågor eller två gåvor. Vi säger ju att Allâh förmår allt och att Han skapat allt med Sin förmåga och vilja. Om Allâhs händer i versen:

لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ

”… inför den som Jag har skapat med Mina händer?1

betyder två gåvor eller två förmågor, vad är då märkvärdigt med Âdam (´alayhis-salâm) i jämförelse med Iblîs? I så fall kan ju Iblîs också säga:

”Liksom Du har skapat Âdam med Din förmåga har Du även skapat mig med Din förmåga. Vad är då märkvärdigt med Âdam i jämförelse med mig?”

Det står uttryckligt att läsa att Allâh ärade Âdam genom att skapa honom med Sina händer till skillnad från de andra skapelserna. Denna märkvärdighet som Âdam har särskilts med är väldigt stor. Men vad hade varit märkvärdigt om vi hade tolkat Allâhs händer med Allâhs förmåga? Hur hade han då varit annorlunda från änglarna, djinnerna och alla andra? I så fall kan ju Iblîs också säga:

”Du har också skapat mig med Din förmåga.”

Att Allâh uttryckligt säger att Han har skapat Âdam med Sina två händer bevisar klart och tydligt att Han har två händer som endast passar Hans majestät. Genom att skapa Âdam med Sina två händer särskilde Han Âdam från alla andra skapelser.

Om vi skulle bli frågade om hur Allâhs händer är, säger vi att vi inte vet. Vi tror på att Allâh har två verkliga och bekräftade händer utan att veta hur deras beskaffenhet är. Den har vi ingen aning om. Hur skapade Allâh Âdam med två händer? Det är något vi överlåter till Allâh (subhânahu wa ta´âlâ), ty det är en dold kunskap som endast Allâh (´azza wa djall) känner till.

138:75