Skillnad på Salafiyyûn och Takfîriyyûn

Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)

https://www.youtube.com/watch?v=QGYt2sSeFhk

Fråga: Vissa klerker anklagar folk som tillskriver sig Salafiyyah för att vara Takfîriyyûn. Vad säger ni om det?

Svar: Det är fel. Klerker ska respektera studenterna och erkänna deras dygd. Tillskrivning till Salafiyyah är en ädel dygd som de förtjänar att hyllas för, inte förtalas eller fördömas för den. Salaf var ju profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare och deras rättmätiga efterföljare. Det är alltså ädelt och dygdigt att tillskriva sig dem. Och den som tillskriver sig till dem ska se till att verkligen leva upp till den tillskrivningen genom att lyda Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), efterleva islamiska domar och undvika att avvika från dem. Så gör folk som tillskriver sig Salaf.

Därtill är det inte tillåtet för någon att förtala denne eller anklaga honom för att tillhöra Djamâ´at-ut-Takfîr wal-Hidjrah bara för att han tillskriver sig Salaf. De som gör sådant gör det antingen på grund av illasinnade motiv eller också på grund av okunskap. Takfîriyyûn är de som anklagar syndare för otro. De är Khawâridj som revolterade mot ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) och hans tids följeslagare, de anklagade dem för otro. Dessa människor är Eldens hundar som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fördömde och lät bekrigas. De säger att den som horar hädar, den som baktalar hädar, den som dricker sprit hädar. Dessa är Takfîriyyûn. Vissa människor anklagar som sagt oskyldiga människor för sådant på grund av okunnighet eller lust. De är dock inte alls Khawâridj.

Det tillhör inte Ahl-us-Sunnahs drag att beskylla folk för otro till följd av synder. Den dogmen är typisk för Khawâridj, Harûriyyah, som är kända i Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs böcker. Det är dem ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) bekrigade i Harûrâ’, Nahrawân. Även andra har bekrigat dem därefter. Dessa människor finns än idag i olikartade sekter. Det är alltså Khawâridj som beskyller folk för otro till följd av synder.