Skillnad på kärlek och vilja

Du måste skilja mellan viljan och kärleken. Allâh älskar att Hans slavar tror och gör goda handlingar. Ur ett språkligt perspektiv är viljan allmännare än kärleken. Allâh älskar inte allt Han vill. Men Han vill allt Han älskar.

Alla verser som bekräftar Allâhs vilja gör så för att understryka att Han förfogar och gör allt Han vill och att ingen, oavsett vem, kan undkomma Allâhs vilja. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

Men ni kan bara vilja [det] i den mån Allâh, skapelsernas Herre, vill.”1

Viljan här åsyftar inte kärlek. Här syftar viljan på allt gott och ont. Således hör det till muslimernas dogm att tro på ödet, såväl det goda i det som det onda.

181:29