Skillnad på islams föreskrift och kristendomens föreskrift

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

al-Djawâb as-Sahîh (1/217)

Nasaréerna högaktar korset, förlovar svinkött, ingår i munkväsen, avstår från omskärelse och renar sig inte efter orenheter. Enligt dem är bad efter sexuell orenhet och tvagning inte obligatoriska. Inte heller är det obligatoriskt att vara renad från avföring, urin och annat under bön. Alla dessa föreskrifter uppfann och innoverade de efter Messias (´alayhis-salâm). Deras ledare och medborgare anammade dem som religion och förbannade alla som tyckte annorlunda. De övermannade och krossade alla som verkligen efterlevde Messias religion innan Allâh sände Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Merparten av deras föreskrifter och religion kommer inte från Messias (´alayhis-salâm).

Vad muslimerna beträffar, så vet alla att det som de är enade om är återberättat från deras profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och inga egna slutsatser. All konstaterad samstämmighet i Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) samfund är i själva verket tagen från deras profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).