Skillnad på islam och skolastik

Imâm Shams-ud-Dîn bin Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)

Hidâyat-ul-Hayârâ, sid. 10

Hur kan inte en person med minsta lilla förstånd skilja på en religion som är baserad på dyrkan av den Nåderike, uppriktiga handlingar som behagar Honom, rättvis och bra behandling av Hans skapelser och prioriterad lydnad till Honom framför Satan… och en religion som är baserad på att Herrens existens är enkom i en sinnevärld och inte i verkligheten, att Han varken är innanför skapelsen eller utanför den, varken sammanbunden med skapelsen eller distanserad från den, varken hör, ser eller vet något, varken gör vad Han vill eller har liv, förmåga, vilja eller val?