Skillnad på hörsel och hörsel

Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774)

Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (4/406-407)

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ

Allâh har helt visst hört hennes ord, hon som vädjar till dig om sin man och som bönfaller Allâh om hjälp.”1

Imâm Ahmad sade: Abû Mu´âwiyah berättade för oss: al-A´mash berättade för oss, från Tamîm bin Salamah, från ´Urwah, från ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) som sade:

Lov ske Allâh vars hörsel omfattar alla ljud. En kvinna kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) för att tala med honom. Jag satt i andra änden av huset och hörde ingenting. Då uppenbarade Allâh (´azza wa djall):

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ

Allâh har helt visst hört hennes ord, hon som vädjar till dig om sin man och som bönfaller Allâh om hjälp.”

Så rapporterade al-Bukhârî med en reducerad berättarkedja.

Ibn Abî Hâtim rapporterade från al-A´mash, från Tamîm bin Salamah, från ´Urwah, från ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) som sade:

Väldig är Allâh vars hörsel omfattar allting. Jag hörde Khawlah bint Tha´labah säga vissa saker och gick miste om andra. Hon vädjade till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om sin make. Hon sade: ”Allâhs sändebud! Han har slösat mina pengar, tagit min ungdom, gjort mig havande och nu när jag har blivit gammal och slutat föda liknar han mig vid sin moders rygg. Allâh! Jag klagar inför Dig!” Det dröjde inte förrän Djibrîl steg ned med denna vers:

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ

Allâh har helt visst hört hennes ord, hon som vädjar till dig om sin man och som bönfaller Allâh om hjälp.”

Ibn Abî Hâtim sade: Min fader berättade för mig: Abû Salamah Mûsâ bin Ismâ´îl berättade för oss: Djarîr (Ibn Hâzim) berättade för oss: Jag hörde Abû Yazîd säga:

En gammal kvinna vid namn Khawlah bint Tha´labah träffade ´Umar medan han gick med folk. Hon bad honom stanna varpå han stannade. Han talade med henne och hon med honom. En man sade: ”Du troendes ledare! Fördröjde du människorna på grund av den här gumman?” Han sade: ”Ve dig! Vet du vem hon är? Hon är kvinnan vars klagomål Allâh hörde ovanför de sju himlarna. Det är Khawlah bint Tha´labah som Allâh uppenbarade om:

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ

Allâh har helt visst hört hennes ord, hon som vädjar till dig om sin man och som bönfaller Allâh om hjälp.”

Jag svär vid Allâh att om hon inte hade gått förrän natten, hade jag stått kvar och tagit hand om hennes ärende. Jag hade i så fall bara gått och bett och sedan kommit tillbaka för att ta hand om hennes ärende.”2

Berättarkedjan är avbruten mellan Abû Yazîd och ´Umar bin al-Khattâb. Händelsen har dock rapporterats från andra håll.

158:1

2adh-Dhahabî sade:

”Berättarkedjan är sund, dock avbruten. Abû Yazîd träffade aldrig ´Umar.” (al-´Uluww, sid. 113)