Skillnad på hälsning och nysning

Om en person kommer in och säger:

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ

”Fred med er.”

räcker det att en svarar tillbaka för att de andra inte skall behöva göra det. Självklart är det bättre att alla hälsar tillbaka. Det gäller dock inte den nysande:

Om någon av er nyser och lovprisar Allâh är det en skyldighet för varje muslim som hör honom att säga:

يَرْحَمُكَ الله

”Må Allâh benåda dig.”

Vissa tycker att det är problematiskt och orsakar oväsen i sittningen. De besväras av att man hälsar så fort man kommer och går och att alla ber om nåd för personen som lovar Allâh efter nysning. De accepterar inte det, men de accepterar att dervischer samlas och ropar ”Allâh, Allâh, Allâh…”. Det där fördömer ingen trots att det sistnämnda är en innovativ erinran medan den förstnämnda är föreskriven.