Skillnad på frivillig fackförening och obligatorisk arbetslöshetskassa

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (36)

Fråga: Är det tillåtet att gå med en fackförening? Exempelvis måste läkarna svära Hippokrates ed. Varje fackförening har sina egna eder. Är sådant tillåtet?

Svar: Jag tror inga av dessa fackföreningar är ordnade enligt islam och att alla är grundade på regler som motstrider islam. Mig veterligen samlar fackföreningarna pengar från medlemmarna. Vad händer sedan med de pengarna? De hamnar i banker. Alltså kommer medlemmen att medverka med dem i det. Alltså är det inte tillåtet. Det är bara ett skäl. Jag saknar ju naturligtvis ingående kunskap om fackföreningar, men överlag vet jag att de är grundade på jordiska regler som motstrider islamisk föreskrift. Sålunda är det inte tillåtet för en muslim att vara medlem där om han inte är nödgad. Jag tror inte den regeln kan tillämpas i detta fall.

Fråga: Det finns fonder och försäkringar som staten förpliktigar de anställda. Pengarna hamnar i banker.

Svar: Du gör det alltså inte frivilligt. Däremot går du frivilligt med en fackförening. Det är två skilda frågor.

Fråga: Vad är domen om den anställde i detta fall tar ut sina pengar i samband med sin avgång?

Svar: Han får bara ta det han har rätt till:

وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ

“Men om ni ångrar vad ni har gjort har ni rätt till ert kapital; ni skadar ingen och lider själva ingen skada.”1

Fråga: Vad är domen om en ingenjör, läkare eller apotekare är förpliktad att gå med en fackförening och inte frivilligt?

Svar: Det har jag svarat på.

12:279