Skillnad på bilder och bilder

Fråga: En ungdom ser mycket problematiskt på avbildning. Han säger att det finns konkreta hadîther från sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som förbjudet avbildning och att det bara är tillåtet vid nödfall som identitetshandlingar. Hur kan det vara tillåtet när det inte är nöd som till exempel anställning? Han ser som sagt mycket problematiskt på det.

Svar: Egentligen är det inte alls problematiskt. Avbildningen på sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid var delvis till för utmaning av Allâhs skapelse. De hade inga apparater som frambringade bilder. På sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid ritade de med händerna. Ritning med händer är en utmaning av Allâhs skapelse. Det är människans handling. Hon ritar ögat, näsan, läpparna och så vidare. Alltså är det en utmaning av Allâhs skapelse.

Idag gör inte fotografen det. Han avbildar inte med sin hand. Istället är det något som han frambringar med sin apparat med objekt som ligger framför den. Det kan vara en man, ett djur, ett träd eller vad som helst. Därefter framkallar han det. Det är dock inte människan som formar bilden; hon formar inte dess ögon, läppar eller näsa. Det är alltså ingen avbildning över huvud taget. Låt detta inte vara problematiskt för dig och be Allâh om hjälp.

Ta däremot inga bilder i onödan, för minnets skull eller liknande ändamål. Men ibland kan exempelvis ens skolgång, nyttiga arbete eller behövliga resa bero på dem. I så fall är det inte problematiskt. Idag kan människor endast identifieras med hjälp av bilder. Annars kan var och en ljuga för dig och presentera sig på ett osant vis.