Skillnad på Ahl-ul-Bid´as kallare och lekmän

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Madjmû´-ul-Fatâwâ (1/163)

Fråga: Vad råder ni de bröder som inte skiljer på innovatörer som är lekmän och innovatörer som kallar till sina innovationer? Hur var Salaf på den punkten?

Svar: Salaf gjorde skillnad på kallare och andra. De behandlade kallarna strävt, bojkottade dem och isolerade dem. De tog ingen kunskap från dem. Det kunde gå så långt att de vädjade till myndigheterna att likvidera dem och andra metoder.

Den tyste och lekmannen ska behandlas på ett annat sätt. Om han har kunskap… idag behöver man inte Ahl-ul-Bid´as kunskap. De har ju ingen kunskap idag. Dock kunde det hända att Salaf behövde deras hadîther om Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Idag är Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hadîther nedskrivna varför vi inte behöver deras kunskap längre. Huvudsyftet med vårt kall är inte att döma folk. Vårt huvudsyfte är att korrigera folk, visa dem sanningen och varna dem för osanning och sekter som skadar deras jordeliv och efterliv. Vårt kall skiljer på sanning och osanning och vi dömer folk endast vid nödfall.

När du ser en ignorant falla i innovationer ska du lära honom, klargöra hans fel och förklara för honom att hans handling är innovation. Gör det med bevis och belägg. Förhoppningsvis vägleder Allâh honom via dig. Domar ska inte komma före klarhet. Klargör först för honom. Om han därefter väljer att vidhålla, handlar högmodigt och vägrar acceptera, ska du behandla honom utefter domarna.