Skillnad mellan utebliven fasta och avbruten fasta

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Wasâyâ wa Tawdjîhât li Tullâb-il-´Ilm, sid. 280

Fråga: Vad är domen för att avsiktligt bryta fastan i Ramadhân och sedermera inte kompensera den dagen förrän nästa Ramadhân infaller?

Svar: Han är ålagd att ångra sig inför Allâh för sin handling och ta igen den dag som han har brutit. Men om han inte fastade alls den dagen, så ska den inte tas igen. Det vill säga att kompenseringen är ogiltig. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som utför en handling som inte stämmer överens med vår angelägenhet, får den avvisad.”1

Den som skjuter upp en fasta från Ramadhân till nästa Ramadhân handlar inte överensstämmande med Allâhs och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sak varför den är avvisad. Så lyder dock inte fallet med den som börjar fasta och sedan avbryter den; denne ska ta igen den dagen.

1Muslim (1718).