Skillnad mellan otro och avguderi?

Fråga: Finns det någon skillnad mellan otro och avguderi?

Svar: Otro är allmännare än avguderi. Varje avgudadyrkare är otrogen och inte vice versa. Den otrogne kan vara ateist och inte erkänna Herren över huvud taget. Avgudadyrkaren erkänner Herren samt avgudar andra med Honom.