Skillnad mellan evighet och evighet

Att paradiset och helvetet tillsammans med deras invånare kommer att finnas för alltid motstrider inte att Allâh (´azza wa djall) är den Siste som inte efterträds av något eller någon. Ty Allâhs (´azza wa djall) evighet är Hans essens självklarhet. Vad gäller paradisets och helvetets och deras invånares evighet, så är de endast eviga för att Allâh har låtit dem vara det. De hade också upphört om inte Allâh hade låtit dem förbli.