Skillnad mellan ersättning och enstaka domslut

Publicerad: 2011-09-24
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: Liqâ’ al-Bâb al-Maftûh (6)

 

Fråga: Hädar en makthavare så att han utesluts ur religionen om han styr med något annat än det som Allâh har uppenbarat samtidigt som han anser det vara obligatoriskt att styra med det som Allâh har uppenbarat och att det är bättre än allting annat och att han endast gör det utav lust och för att hans företrädare styrde på det viset?

Svar: Han hädar inte så att han utesluts ur religionen. Han är dock syndig och en orättvis domare som får syndarnas och de orättvisa domarnas synd. Han lämnar inte islam.

Angående den som låter bli att styra för att han anser att andras lagar är som Allâhs lag eller till och med bättre än den, hädar han oavsett om han styr eller inte.

Därför anser jag att de som grundar lagar som motstrider föreskriften befinner sig i ett oerhört kritiskt tillstånd, oavsett om de styr eller inte.

Jag skiljer mellan personen som grundar lagar som motstrider föreskriften för att döma människorna med dem och personen som vid ett visst tillfälle dömer med något annat än det som Allâh har uppenbarat. Den som grundar en lag och vet att den motstrider föreskriften är otrogen. Vad gäller den som dömer vid ett visst tillfälle och känner till Allâhs dom och låter bli att göra det utav en lust, så är han orättvis eller en trotsig syndare. Hans otro är en mindre otro.