Skilda makar vill återförenas mot förmyndarens vilja

Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774)

Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (1/368)

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ

Om någon har skilt sig från sin hustru och hennes väntetid har löpt ut, får ingen hindra henne att återgå till sin man, om de kommit överens om detta enligt skick och sed.”1

´Alî bin Abî Talhah berättade att Ibn ´Abbâs sade:

Denna vers uppenbarades gällande den man som skiljer sig från sin hustru en eller två gånger varvid hennes vänteperiod är över varefter han vill gifta om sig med henne och hon med honom, men hennes förmyndare vägrar. Allâh förbjuder dem att vägra gifta bort henne till honom.”

Detsamma återberättade al-´Awfî från Ibn ´Abbâs. Samma sak sade Masrûq, Ibrâhîm an-Nakha´î, az-Zuhrî och adh-Dhahhâk. Tillsynes stämmer deras förklaring in på versen. Den bevisar också att en kvinna inte får gifta bort sig själv och att hon måste giftas bort av förmyndare, vilket sades av at-Tirmidhî och Ibn Djarîr i samband med denna vers. Dessutom säger hadîthen:

En kvinna får inte viga en annan kvinna och inte heller får en kvinna viga sig själv. Det är bara en hora som viger sig själv.”

I en annan rapportering står det:

Inget äktenskap är giltigt utan en förnuftig förmyndare och två rättfärdiga vittnen.”

12:232