Skilda enligt Ibn Bâz?

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh Ighâthat-il-Lahfân (41)

Det är inte tillåtet att förbjuda kvinnan för hennes make och förlova henne för en annan man. Detta är allvarligt. Ingen får skilja på makar utefter någons åsikt. Det är inte tillåtet att exempelvis citera Ibn Bâz eller någon annan och sedan skilja någon åt. Det får du inte göra. Det är inte din uppgift. Skilsmässor tas till domstolar och ansedda departement för utslag.

Det finns folk i moskéer som ger dig direkta utslag och säger att Ibn Bâz anser så och så och skiljer makar åt. De har varken kunskap om Ibn Bâzs utslag eller vad det är baserat på. De har bara hört att Ibn Bâz eller någon annan har uttalat sig. Sådant är inte tillåtet. Det förlovar helgad blygd och annullerar äktenskap. Det är inte tillåtet.