Skild under vänteperiod

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Ahkâm min al-Qur’ân al-Karîm (2/138)

Låt säga att en man skiljer sig från sin fru. Under hennes vänteperiod skiljer han sig från henne ännu en gång. Anses hon nu ha skilts två gånger eller kan hon bara skiljas igen efter att ha tagits tillbaka? Därom tvista de lärde. De flesta lärde anser att den andra skilsmässan gills. I så fall har han därmed skilt sig två gånger från henne. Så säger majoriteten om så båda skilsmässorna skulle äga rum på plats efter varandra. Det är som att säga till henne: “Du är skild, du är skild.” och inte avse understrykning med den upprepade frasen. Vad Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) beträffar, kan en skilsmässa inte ske efter en annan skilsmässa så länge han inte har tagit tillbaka henne från den första skilsmässan. Enligt honom är hon inte skild en andra gång om han säger till henne: “Du är skild, du är skild.” och inte avser understrykning med den upprepade frasen. Majoriteten anser emellertid att skilsmässan visst gills. Denna sakfråga får hänvisas till de lärdes utslag som ges utifrån tid och plats.