Skild om Allâh vill

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (3/1113)

1538 – Jag frågade min fader om en man som säger till sin hustru: ”Du är skild om Allâh vill.” Han svarade:

Jag har ingen åsikt i frågan.”

Han sade också:

Enligt Mâlik äger skilsmässan inte rum.”